Liikennevakuutus

Lakisääteinen liikennevakuutus – pakollinen vakuutus kaikille ajoneuvoille

Liikennevakuutus vaaditaan kaikille ajoneuvoille

Liikennevakuutus on liikennevakuutuslain vaatima ja pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville moottoriajoneuvoille. Kaikille ajoneuvoilla, joiden pysyvä kotipaikka on Suomessa, on siis oltava liikennevakuutus. Ajoneuvoa ei voida lain mukaan myöskään rekisteröidä eikä katsastaa ilman voimassa olevaa liikennevakuutusta.

Liikennevakuutus on oltava voimassa kaikille seuraaville moottoriajoneuvoille:

Liikennevakuutusta ei tule missään tilanteessa laiminlyödä, koska muuten ajoneuvo on käyttökiellossa. Liikennevakuutuskeskus perii tällöin siitä myös laiminlyöntimaksun. Jos ajat ajoneuvolla liikenteessä ilman liikennevakuutusta voi poliisi poistaa ajoneuvosta kilvet. Huomioi myös, että liikennevakuutus on oltava voimassa, jos lähdet ajoneuvollasi ulkomaille.

Mitä liikennevakuutus korvaa?

Lakisääteinen liikennevakuutus korvaa liikennevahingon sattuessa kaikille osapuolille henkilövahingot sekä ulkopuolisille aiheutuneet omaisuusvahingot. Ajoneuvojen yhteenajotilanteissa korvataan myös syyttömän osapuolen ajoneuvon vauriot.

Liikennevakuutus korvaa seuraavat vahingot:

  • henkilövahingot
  • syyttömän osapuolen moottoriajoneuvon vahingot
  • ulkopuolisen omaisuusvahingot

Esimerkkejä korvattavista henkilövahingoista:

  • Sairaanhoito- ja kuntoutuskustannukset
  • Kipu ja särky sekä muu tilapäinen haitta
  • Pysyvä haitta ja pysyvä kosmeettinen haitta
  • Ansion ja elatuksen menetys

Vahinkoja korvataan vain kun moottoriajoneuvoa on käytetty liikenteessä liikenneväylällä. Vahinko ei ole korvattava, jos ajoneuvo on esimerkiksi korjattavana korjaamolla tai autotallissa. Vahingon aiheuttajan henkilökorvausta voidaan myös alentaa tai kokonaan poistaa, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, päihtyneenä tai muun huumaavan aineen alaisena tai törkeällä huolimattomuudella. 

Erittäin tärkeä asia huomioida on, että liikennevakuutus ei korvaa ollenkaan syyllisen osapuolen omalle omaisuudelle tai omalle ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja. Näitä vahinkoja voidaan korvata vapaaehtoisesta ajoneuvovakuutuksesta eli kaskovakuutuksesta.

Liikennevakuutus ulkomailla

Liikennevakuutus on oltava voimassa kun lähdet ajoneuvolla ulkomaille. Vakuutus on voimassa kaikissa EU ja ETA-maissa. ETA-alueen ulkopuolella liikennevakuutus on voimassa vastuuvakuutuksena eli niin kutsuttuna vihreän kortin perusteella. Voit tilata vihreän kortin eli Green Cardin omalta vakuutusyhtiöltäsi kun olet lähdössä ulkomaille ja se toimii todistuksena voimassa olevasta liikennevakuutuksestasi.

Liikennevakuutus hinta

Liikennevakuutuksen hinnoilla vakuutusyhtiöiden välillä voi olla huomattavia eroja. Tämä johtuu siitä, että jokaisella yhtiöllä on yksilölliset hinnoitteluperiaatteensa. Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttaa asiakkaan ajo- ja vahinkohistoria. Näiden pohjalta vakuutusyhtiöt laskevat asiakkaalle henkilökohtainen liikennevakuutuksen bonustason. 

Asiakas kerryttää bonuspisteitä, mitä kauemmin hän on ajanut ajoneuvolla olematta osallisena liikennevahinkoihin. Mitä korkeammat bonuspisteet ovat, niin sitä edullisempi vakuutus on. Jos asiakas päättää vaihtaa vakuutusyhtiötä, niin hän saa nykyiset bonuksensa mukaan myös uuteen yhtiöön. Eri yhtiöillä on kuitenkin hieman erilaiset bonusmallit, joten bonuksen suuruus voi vaihtua vakuutusyhtiötä vaihtaessa. 

Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttavat bonuksen lisäksi myös vakuutettavan ajoneuvon tiedot kuten sen merkki, malli, vuosimalli, moottorin teho ja sylinteritilavuus sekä vakuutuksenottajan tiedot kuten ikä ja asuinpaikka.

Halvin liikennevakuutus

Pakollisen liikennevakuutuksen korvaavuudessa vakuutusyhtiöiden välillä ei ole siis eroja. Kaikki vakuutuksen myöntäjät korvaavat aina henkilövahingot, syyttömän osapuolen moottoriajoneuvon vahingot ja ulkopuolisen omaisuusvahingot. 

Myös liikennevakuutuksen omavastuu on aina 0 euroa, riippumatta miltä yhtiöltä vakuutuksen valitsee. Joten halvimman liikennevakuutuksen löytäminen on helppoa vertailemalla vain vakuutusyhtiöiden tarjouksien hintaa.

Lisätietoa ajoneuvovakuutuksista

Kasko

Kaskovakuutus korvaa onnettomuudessa oman ajoneuvosi vahinkoja.

Autovakuutus

Autovakuutus muodostuu lakisääteisestä liikennevakuutuksesta sekä vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta.