Käyttöehdot

Vakuutustori.fi verkkosivuilla sovelletaan näitä käyttöehtoja. Vakuutustori.fi palvelua ylläpitää Vakuutustori Oy. Vierailemalla sivuillamme tai käyttämällä palveluamme sitoudut ja hyväksyt nämä käyttöehdot ja asiakastietojemme käsittelyn tietosuojarekisterimme mukaisesti. Palvelumme voivat sisältää myös näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi erikseen sovellettavia erityisiä ehtoja. Vakuutustori.fi verkkosivut, palvelut, materiaali ja informaatio on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa. Verkkomyynnin palvelukieli on suomi. 

Vakuutustori Oy toimii Finanssivalvonnan alaisena vakuutusasiamiehenä. Pääasiallinen toimintamme on vakuutustenmyynti, -hallinnointi, ja -välittäminen. Nämä käyttöehdot koskevat vain Vakuutustori Oy:n ja vakuutustori.fi tuottamia palveluita ja ei sido vakuutusyhtiöitä, joilta päätät ostaa vakuutuksen.

1. Palveluntuottaja

Vakuutustori.fi verkkosivujen pääasiallinen palveluntuottaja on:

Vakuutustori Oy, Y-tunnus 3107843-3

2. Muutokset

Vakuutustori Oy varaa oikeuden muuttaa vakuutustori.fi www-sivujensa käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, sivuilla tarjottavia palveluita, sivujen ominaisuuksia taikka sulkea sivuja tai tarjottavan palvelun. Vakuutustori Oy:llä on oikeus myös keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

3. Palveluntuottajan vastuu

Vakuutustori Oy ei vastaa vahingoista, jotka voivat aiheutua näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Vakuutustori Oy ei takaa, että sähköiset palvelut ja verkkosivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Vakuutustori.fi sivuilla annettua informaatiota ja materiaalia ei voida pitää Vakuutustori Oy:tä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena ellei asiasta ole erikseen ilmoitettu.

4. Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Vakuutustori Oy ei vastaa kolmannen osapulen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista ja näistä koituvista välillisistä ja välittömistä vahingoista, johon näiltä verkkosivuilta on mahdollisesti linkki.

5. Immateriaalioikeudet

Vakuutustori.fi sivujen, ulkoasun tai niillä olevan sisällön tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet kuuluvat Vakuutustori Oy:lle. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaisu, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeudenomistajan kirjallista lupaa on kielletty. Henkilökohtainen käyttö on sallittu esim. tulostamalla yksittäinen sivu. Mikäli sivuilta lainaa informaatiota, tulee sisällössä olla selvästi nähtävillä lähde tai linkki lähteeseen, josta tieto on todennettavissa.

6. Vastuunrajoitus

Vakuutustori Oy pyrkii huolellisesti varmistamaan sivujen tietojen oikeellisuuden. Vakuutustori Oy ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä niistä mahdollisesti koituvista välillisistä ja välittömistä vahingoista. Sivujen kautta lähetetyn viestin tai annettujen tietojen oikeellisuudesta vastaa asiakas. Vakuutustori Oy ei vastaa vakuutustori.fi sivujen kautta lähetettyjen tietojen menetyksestä, eheydestä koituneita välillisiä tai välittömiä vahinkoja.

Vakuutustori Oy tai vakuutustori.fi ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköposti- ja tekstiviestien luottamuksellisuutta. Asiakkaan tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä Vakuutustori Oy:lle suojaamattoman sähköposti- tai tekstiviestiyhteyden välityksellä.

7. Markkinointi

Vakuutustori Oy voi tallentaa tietojasi markkinoinnin kohdentamiseksi puhelimen, sähköpostin, tekstiviestin tai muun suoramarkkinointikanavan kautta sinulle yhden vuoden ajan siitä, kun viimeisimmän hakemuksesi käsittely on päättynyt. Käytämme antamiasi tietoja ja muuta viimeisimpään hakemukseesi liittyvää tietoa. Voit kieltää tämän milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@vakuutustori.fi.

Voit myös liittyä Vakuutustori.fi -sivuston uutiskirjeeseen hyväksymällä liittymisehdot. Suostumus annetaan suullisesti, sähköpostitse tai tekemällä niin kutsuttu opt-in vakuutustori.fi uutiskirjeeseen internetissä. Tässä yhteydessä Vakuutustori Oy voi tallentaa ja käsitellä antamiasi henkilötietoja ja voi jatkossa ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse ja kirjeitse tiedottaakseen Vakuutustori Oy:n ja Vakuutustori.fi kotisivuilla mainittujen yhteistyökumppaneiden uusista tuotteista, palveluista tai muista tarjouksista. Vakuutustori.fille annettu suostumus on voimassa toistaiseksi. Jos et halua saada yhteydenottoja Vakuutustori.fi:ltä tai haluat peruuttaa suostumuksesi, ota yhteyttä asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@vakuutustori.fi. Voit myös lopettaa uutiskirjeemme tilauksen milloin tahansa.

8. Tuotteiden laskutus ja peruutus

Vakuutustorin välittämien tuotteiden laskut veloitetaan valitsemaasi maksutapaasi käyttäen aina laskutuspäivänä. Maksutapoja tulee olla määritelty vähintään yksi. Laskutusjakso on pääsääntöisesti yksi kuukausi ellei ehdoissa ole määritelty muita laskutusjaksoja. Maksupäivä saattaa muuttua esimerksi, jos valitsemasi maksutavan käyttö epäonnistuu tai maksupäivä kalenteripäivä, jota ei ole kaikissa kuukausissa. Mikäli maksun veloitus epäonnistuu, tulee tästä sinulle ilmoitus sähköpostitse. Voit tarkistaa maksutiedot OmaTili -palvelusta. OmaTili -palvelun kautta voit myös peruuttaa vakuutussopimuksesi.

9. Henkilötietojen käsittely

Voit lukea lisää Vakuutustori Oy:n tietosuoja- ja rekisteriselosteesta täältä.

10. Toimeksianto

Vakuutustori Oy on oikeutettu siirtämään kaikki tai osa sen käyttöoikeuksista tai velvoitteista osittain tai kokonaan ilman käyttäjien aikaisempaa suostumusta tytäryhtiölle tai seuraajalle, tai mahdolliselle liiketoiminnan ostajalle Vakuutustori.fi www-sivustoon liittyen.

11. Soveltuva laki ja erimielisyydet

Nämä käyttöehdot on laadittu noudattaen Suomen valtion lakeja. Erimielisyydet, jotka näistä käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat, ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyys ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia myös kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

12. Valvontaviranomainen

Vakuutustori Oy:n vakuutusasiamiestoimintaa kontrolloiva valvontaviranomainen on Finanssivalvonta; Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, PL 103, 00101 Helsinki; puh. 010 831 510, Finanssivalvonta.