Tuloturva palkansaajalle

Turvaa taloutesi monipuolisella vakuutuksella, joka tukee sinua työkyvyttömyyden tai työttömyyden aikana.

Työttömyys tai pitkittynyt sairausloma voi olla haastavaa aikaa taloudellisesti.

Tuloturva antaa laajaa taloudellista suojaa

Työkyvyttömyysturva

Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja joutuu tilapäisesti täysin työkyvyttömäksi eli sairauslomalle sairauden tai tapaturman vuoksi.

Korvaus: 200 – 1000€ / kk

Työttömyysturva

Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja joutuu työttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana ilman omaa syytä.

Korvaus: 200 – 1000€ / kk

Kuolemantapauskorvaus

Vakuutukseen sisältyy myös kuolemantapauskorvaus. Tapaturman aiheuttaman kuolemantapauksen johdosta vakuutuksesta maksetaan kertakorvauksena summa, joka on kaksitoista kertaa sovittu kuukausittainen vakuutusmäärä.

Korvaus: 2400 – 12000€

Miten vakuutus auttaa, jos joudut pidemmälle sairauslomalle?

Työkyvyttömyysturva

Jos joudut olemaan poissa työstäsi yli 30 päivää sairauden tai tapaturman vuoksi, Tuloturva varmistaa taloutesi vakauden maksamalla sovitun kuukausittaisen korvauksen. Mikäli sairausloma jatkuu yli 30 päivää, korvaus maksetaan sinulle jo ensimmäisestä päivästä lähtien.

Esimerkkilaskelma perustuu 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevan työntekijän tilanteeseen.

 • Kela korvaa sairauspäivärahaa arviolta 1 889,75 euroa kuukaudessa (25 arkipäivää).
 • Tuloturvan osuus on laskettu 1000 euron korvaustasolla.
Kelan sairauspäiväraha
Osuus tuloistasi 62%
Sairauspäiväraha + Vakuutuskorvaus
Osuus tuloistasi 96%

Tuloturvavakuutuksen työkyvyttömyysturva täydentää pelkkää Kelan sairauspäivärahaa ja auttaa pitämään talouttasi ennallaan työkyvyttömyyden aikana.

Miten vakuutus auttaa, jos joudut työttömäksi?

Työttömyysturva

Jos jäät työttömäksi yli 30 päiväksi ilman omaa syytäsi, Tuloturva takaa taloudellisen tasapainon tarjoamalla säännöllisen kuukausikorvauksen.

Esimerkkilaskelma perustuu 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevaan työntekijään ilman lapsia.

 • Kela korvaisi peruspäivärahaa arviolta noin 800,01 euroa kuukaudessa (21.5 arkipäivää).
 • Työttömyyskassan ansiosidonnainen päiväraha arvioidaan olevan 1730,53 euroa kuukaudessa.
 • Tuloturvan osuus on laskettu 1000 euron korvaustasolla.
Kelan peruspäiväraha
Osuus tuloistasi 27%
Ansiosidonnainen päiväraha
Osuus tuloistasi 58%
Ansiosidonnainen + Vakuutuskorvaus
Osuus tuloistasi 91%

Tuloturvavakuutuksen työttömyysturva täydentää työttömyysturvaasi  ja tukee talouttasi työttömyyden aikana.

Taloudellinen tilanne saattaa kiristyä työttömyyden tai pitkäaikaisen sairausloman aikana.

Vahvista työttömyys- ja työkyvyttömyysturvaasi

Tuloturvavakuutus turvaverkkona

Vapaaehtoisella Tuloturva-vakuutuksella voit vahvistaa taloudellista turvaverkkoasi työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalle. Tämä kätevä vakuutus tarjoaa kuukausittaisen korvauksen, joka auttaa sinua ylläpitämään taloudellista vakautta, kun kohtaat odottamattomia tilanteita, kuten työttömyyttä tai työkyvyttömyyttä. Hanki Tuloturvavakuutus nyt ja varmista, että olet valmis kohtaamaan elämän mahdolliset haasteet.

Valitse vakuutuksesi korvaustaso joustavasti 200 – 1000€ kuukaudessa, niin että se tukee parhaiten elämäntilannettasi.

Taloudelliset haasteet

Oletko pohtinut, kuinka taloutesi kestäisi, jos jäisit työttömäksi tai joutuisit pidemmälle sairauslomalle tapaturman tai sairauden vuoksi?

Vaikka Suomessa on vahva sosiaaliturva, työttömyyden tai yli kuukauden kestävän sairausloman sattuessa tulot voivat äkillisesti ja merkittävästi vähentyä. Tällaisissa tilanteissa arjen menojen kattaminen saattaa olla haastavaa, ja taloudellinen tilanne voi tuntua stressaavalta.

Lisätietoa vakuutuksesta

Usein kysyttyä

Voit hakea vakuutusta, kun

 • Olet 18-64 vuotias
 • Olet ollut nykyisessä toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessasi vähintään 6kk ajan ja työaikasi on ollut yli 17 tuntia viikossa / tai olet harjoittanut yritystoimintaa vähintään kuusi kuukautta ennen vakuutuksen hakemista ja olet jäsen soveltuvassa työttömyyskassassa.
 • Olet täysin työkykyinen
 • Asut ja olet kirjoilla Suomessa ja olet tarvittaessa oikeutettu Kelan myöntämiin sosiaalietuuksiin.
 • Et ole vakuutushakemuksen tekohetkellä tietoinen itseesi koskevasta irtisanomisesta tai sen välittömästä uhasta.

Vakuutustori Tuloturva -vakuutuksella turvaat toimeentulosi yllättävissä työkyvyttömyys – ja työttömyystilanteissa sekä tapaturman aiheuttamassa kuolemantapauksessa.

Mitä vakuutus kattaa?

1. Täysi työkyvyttömyys

Vakuutuksesta korvataan, jos vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja on täysin työkyvytön tapaturman tai sairauden seurauksena.

Työkyvyttömyyden johdosta korvausta maksetaan työkyvyttömyysajalta sovitun kuukausittaisen vakuutusmäärän mukaisesti 200-1000 euroa.

2. Työttömyys

Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja joutuu työttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana ilman omaa syytä.

Työttömyyden johdosta korvausta maksetaan työkyvyttömyysajalta sovitun kuukausittaisen vakuutusmäärän mukaisesti 200-1000 euroa.

3. Kuolemantapaus

Tapaturman aiheuttaman kuolemantapauksen johdosta vakuutuksesta maksetaan kertakorvauksena summa, joka on kaksitoista kertaa sovittu kuukausittainen vakuutusmäärä eli yhteensä 2400-12000 euroa.

Vakuutusturva tulee voimaan, kun olet tehnyt vakuutushakemuksen Vakuutustorille ja vakuutuksen myöntöehdot täyttyvät.

Vakuutus päättyy esimerkiksi:  

 • Kun täytät 67 -vuotta

 • Kun jäät eläkkeelle tai työskentelet alle 17 tuntia viikossa

 • Jos peruutat tai irtisanot vakuutuksen

 • Sinulle on maksettu korvauksia yhteensä 24 kuukaudelta

 • Jätät vakuutusmaksun maksamatta

 • Kuolemantapauksessa

 •  Vakuutus on ollut voimassa 5 vuotta.

 • Voidaksesi ottaa vakuutuksen, sinun tulee asua vakituisesti Suomessa
 • Vakuutus kattaa vakuutustapahtumat kaikkialla maailmassa.

Ei vaikuta. 

Tuloturvasta saamasi korvaus ei vaikuta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaasi. Tuloturva on juuri tarkoitettu tuomaan lisätuloja työttömyyden tai työkyvyttömyyden sattuessa omalle kohdalle. Ehtojen täyttyessä sinulle maksetaan valitsemasi kuukausittainen korvaussumma 200-1000 euroa.

Alta löydät vakuutusehdot ja vakuutusta koskevat lisätiedot:

Vakuutusehdot

Ennakko-ostotiedot

Vakuutustietolomake

Vähimmäisaika – Vakuutus ei kata vakuutustapauksia, jotka tapahtuvat vähimmäisajan aikana. Vähimmäisaika lasketaan vakuutuksen voimaantulopäivästä. Työttömyyden osalta vähimmäisaika on 120 päivää ja sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden osalta 30 päivää. Tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden osalta vakuutuksessa ei ole vähimmäisaikaa.

Odotusaika – Työttömyyden ja työkyvyttömyyden osalta odotusaika on 30 päivää. Odotusaika tarkoittaa aikaa vakuutustapahtumasta, jonka jälkeen vakuutuksesta voi hakea korvausta.

Korvausaika – Korvausta maksetaan jokaisesta työkyvyttömyys- tai työttömyysjaksosta enintään 12 kuukautta. Korvauksia voidaan maksaa vakuutuksen voimassaoloajalta yhteensä enintään 24 kuukautta.

Esimerkkejä vakuutuksen rajoitusehdoista: 

 • Vakuutuksesta ei korvata sairauden tai vamman aiheuttamaa työkyvyttömyyttä, jos oireet olivat näkyvissä tai olleet olemassa ennen vakuutuksen alkamista, vaikka diagnoosi tai syy voidaan todeta vasta vakuutuksen voimaantulon jälkeen.
 • Vakuutus ei kata korvauksia työttömyydestä, joka on johtunut lomautuksesta, määräaikaisesta työsopimuksesta, koeajasta, projekti- tai kausityöstä. Etuutta ei myöskään makseta, jos työttömyys johtuu irtisanomisesta henkilökohtaisista syistä tai jos vakuutettu on itse irtisanoutunut.
 • Jos vakuutettu tekee itsemurhan vuoden kuluessa vakuutuksen alkamisesta, vakuutus on voimassa vain, jos voidaan olettaa, että vakuutus on otettu harkitsematta itsemurhaa.

Kyllä, korvaus on veronalaista.

Työttömyydestä  ja työkyvyttömyydestä saadut korvaukset ovat veronalaista tuloa. Vakuutusyhtiöltä saatu korvaus ei kuitenkaan vaikuta esimerkiksi ansiosidonnaiseen päivärahaasi, koska et saa korvausta työstä vaan kyseessä on vapaaehtoinen vakuutus. 

Kuolemantapauskorvaus on perintöveronalaista tuloa. Otathan huomioon, että verotus voi aina muuttua tulevaisuudessa.

Vakuutuksenantajana ja vakuutusyhtiönä toimii hyvämaineinen ruotsalainen vakuutuskonserni Maiden Life & General Insurance, joka toimii pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Vakuutusyhtiö erikoistuu henkilövakuuttamiseen, johon myös Tuloturva kuuluu.

Työttömyyttä koskevan turvan osalta vakuutuksenantaja on Maiden General Försäkrings AB, rekisteröity Ruotsissa, yritystunnus 516406-1003. Työkyvyttömyyden ja kuoleman osalta vakuutuksenantaja on Maiden Life Försäkrings AB, rekisteröity Ruotsissa, yritystunnus 516406-0468.

Vakuutustori Oy on Suomen Finanssivalvonnan valvonnassa toimiva vakuutusasiamies, joka tarjoaa henkilövakuutuksia Suomessa.

Yrityksemme erikoistuu henkilövakuutuksiin ja tarjoaa kaikille suomalaisille parempaa työttömyys- ja työkyvyttömyysturvaa.

Vakuutustorin Tuloturvan korvausasiat käsittelee Crawford & Company Finland Oy (Crawford) vakuutuksenantajan puolesta. 

Milloin voin hakea korvausta mikäli olen työkyvytön tai jään työttömäksi?

Työttömyyden ja työkyvyttömyyden osalta odotusaika on 30 päivää. Odotusaika tarkoittaa aikaa vakuutustapahtumasta, jonka jälkeen vakuutuksesta voi hakea korvausta. Odotusajan ylittyessä korvaus maksetaan kuitenkin vahinkotapahtuman ajankohdasta alkaen. 

Eli voit hakea korvausta kun 30 päivää on kulunut työttömyyden tai työkyvyttömyyden alkamisesta.

Kuinka teen korvaushakemuksen?

Crawford & Company Finland Oy (Crawford) käsittelee vahinkoilmoituksesi vakuutuksenantajan puolesta. 

Toimita vahinkotilanteessa korvaushakemuksesi mahdollisimman pian Crawfordille osoitteeseen Maiden@crawco.fi tai soittamalla 09-2513 7562.

Sinun on toimitettava kaikki pyydetyt asiakirjat, jotta oikeutesi vakuutuskorvaukseen voidaan käsitellä.

Kuinka kauan vakuutus tulee olla voimassa ennen kuin olen oikeutettu hakemaan korvausta?

Vakuutus ei kata vakuutustapauksia, jotka tapahtuvat vähimmäisajan aikana. Vähimmäisaika lasketaan vakuutuksen voimaantulopäivästä. Työttömyyden osalta vähimmäisaika on 120 päivää ja sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden osalta 30 päivää. 

Tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden tai kuolemantapauksen osalta ei ole vähimmäisaikaa.

Turvaa taloutesi jo tänään

Valitse vakuutuksesi korvaustaso joustavasti 200-1000 euroa kuukaudessa juuri sinun tilanteeseesi sopivaksi.

Oletko varma, ettet tarvitse parantaa työttömyysturvaasi?

Alkaen vain 14,32€ /kk voit turvata itsesi työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalta. 

Saat lisäksi tapaturmaisen kuoleman turvan kaupan päälle!