Lainan takaisinmaksuturva turvaa taloutesi

Tuloturva lainaturva

Miten selviäisit lainojesi lyhennyksistä ja muista säännöllisistä menoistasi, mikäli jäisit yllättäen työttömäksi tai pidemmälle sairaslomalle?

Lainaturvavakuutus auttaa sinua varmistamaan, että saat maksettua lainasi kuukausierät ajallaan myös tulojesi laskiessa tilapäisesti. 

Korvaustason voit itse valita 200 – 1000€ väliltä kuukaudessa.

Lainaturva
Alkaen vain 14,32€ / kk

Painamalla “Seuraava” hyväksyt Vakuutustorin käyttöehdot ja tietosuojakäytänteet

Lainaturvan hyödyt

Kaikkea ei elämässä voi ennakoida etukäteen. Lainaturvavakuutuksen avulla voit kuitenkin varautua ja turvata lainojesi takaisinmaksun, jos jäät yllättäen työttömäksi tai joudut pidemmälle sairauslomalle.

Lainaturvamme sopii sekä palkansaajille että yrittäjille.

1   Turvaa lainan takaisinmaksun

Lainaturvasta maksettavan kuukausittaisen vakuutuskorvauksen avulla turvaat lainojesi takaisinmaksun, jos jäät työttömäksi tai joudut jäämään yli 30 päivää kestävälle sairaslomalle.

Vakuutuskorvaus on  200 – 1000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi vakuutus sisältää tapaturmaisen kuoleman turvan. Korvaus on kertakorvaus 2400 – 12000 euroa.

Sopii kaikkien pankkien asiakkaille

Lainan takaisinmaksuturva ei ole sidottu yksittäiseen lainaan. Voit siis halutessasi turvata vakuutuksella yhden tai useamman lainasi. Lainat tai luotot voivat olla mistä pankista tahansa.

Saat asiakkaana itse vapaasti päättää mihin haluat vakuutuksesta saatavan korvaussumman käyttää. 

Korvaustason voit valita itse

Kuukausittaisen korvaustason voit itse vapaasti valita 200 – 1000 € väliltä.

Korvaussumma kannattaakin valita elämäntilanteen mukaan, niin että se kattaa kuukausittaiset lainojen lyhennyksesi ja muut kiinteät menosi.

Edullinen

Lainaturvavakuutusta maksat helpoissa pienissä kuukausierissä. Hinta määräytyy yksinkertaisesti vain valitsemasi korvaussumman mukaan. 

Hinnat alkaen vain 14,32€ kuukaudessa 200 euron korvaustasolla.

Lainaturvavakuutus apunasi lainan lyhennyksissä

Miten selviäisit lainojesi takaisinmaksusta, jos elämä yllättäisi ikävästi?

Työttömyyden tai pidemmän sairausloman johdosta alentunut tulotaso voi tuoda haasteita lainojen takaisinmaksuun. Tulotasosi voi jopa puolittua sairauspoissaolon aikana eikä työttömyys tilanteissa ansiosidonnainen päivärahakaan ylläpidä normaalia tulotasoa. 

Lainavakuutuksen avulla voit varautua ja sen avulla pystyt hoitamaan lainojasi myös silloin, kun tulot pienenevät työttömyyden tai yli 30 päivää kestävän työkyvyttömyyden johdosta. 

Useimmilla meillä on useita lainoja, kuten luottokorttilainaa, osamaksua, autolainaa tai remonttilainaa. Kaikkiin näihin lainoihin ei ole edes mahdollisuutta ottaa erillistä laina- tai takaisinmaksuturvaa. Tuloturva lainaturva ei ole kuitenkaan sidottu yksittäiseen lainaan ja saat asiakkaana itse vapaasti päättää mihin haluat vakuutuksesta saatavan korvaussumman käyttää. 

Vakuutuksesta saatava kuukausikorvaus 200 – 1000€ auttaa sinua selviytymään lainojen takaisinmaksusta tulojesi pienentyessä.

Meiltä kysyttyä

Vakuutustori Tuloturva -vakuutuksella turvaat toimeentulosi yllättävissä työkyvyttömyys – ja työttömyystilanteissa sekä tapaturman aiheuttamassa kuolemantapauksessa.

Mitä vakuutus kattaa?

1. Täysi työkyvyttömyys

Vakuutuksesta korvataan, jos vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja on täysin työkyvytön tapaturman tai sairauden seurauksena.

Työkyvyttömyyden johdosta korvausta maksetaan työkyvyttömyysajalta sovitun kuukausittaisen vakuutusmäärän mukaisesti 200-1000 euroa.

2. Työttömyys

Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja joutuu työttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana ilman omaa syytä.

Korvausta suoritetaan vakuutetulle, joka on harjoittanut yritystoimintaa, jos vakuutetun liiketoiminta on päättynyt sen seurauksena, ettei liiketoiminta ole kannattavaa asiakaskysynnän vähyyden takia, ja vakuutettu on ilmoittanut Verohallinnolle liiketoiminnan keskeyttämisestä.

Työttömyyden johdosta korvausta maksetaan työkyvyttömyysajalta sovitun kuukausittaisen vakuutusmäärän mukaisesti 200-1000 euroa.

3. Kuolemantapaus

Tapaturman aiheuttaman kuolemantapauksen johdosta vakuutuksesta maksetaan kertakorvauksena summa, joka on kaksitoista kertaa sovittu kuukausittainen vakuutusmäärä eli yhteensä 2400-12000 euroa.

Missä vakuutus on voimassa?

 • Voidaksesi ottaa vakuutuksen sinun tulee asua vakituisesti Suomessa.
 • Vakuutus kattaa vakuutustapahtumat kaikkialla maailmassa.

Tuloturva on vapaaehtoinen vakuutus ja sinun tulee täyttää seuraavat hakemusehdot:

 • Sinun tulee olla 18 – 64- vuotias vakuutusta hakiessasi
 • Olet ollut nykyisessä vakituisessa / osa-aikaisessa työsuhteessasi tai yrittäjänä vähintään 6kk ajan ja työaikasi on ollut vähintään 16 tuntia viikossa
 • Asut vakituisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
 • Olet täysin työkykyinen
 • Vakuutusta ottaessasi et ole tietoinen irtisanomisesta tai tulevasta työttömyydestä

Tuloturva sopii myös päätoimiselle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle.

Tärkeintä on, että olet harjoittanut yritystoimintaa vähintään 6 kk ennen vakuutuksen hakemista ja olet jäsen soveltuvasssa työttömyyskassassa.

Yritystoiminnan harjoittaminen tarkoittaa, että vakuutetun pääasiallinen tulonlähde on jokin seuraavista liiketoiminnan muodoista:

 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja, ja vakuutettu tai vakuutetun omainen on rekisteröity ennakkoperintärekisteriin
 • Osakeyhtiö tai osuuskunta, jossa vakuutetulla tai vakuutetun omaisella yhdessä tai erikseen on vähintään 50 % yhtiön osakkeista, äänistä tai määräysvallasta
 • Osakeyhtiö tai osuuskunta, jossa vakuutetulla tai vakuutetun omaisella yhdessä tai erikseen on vähintään 20 % yhtiön osakkeista, äänistä tai määräysvallasta ja jossa vakuutettu tai vakuutetun omainen on toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja tai hallituksen jäsen
 • Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jossa vakuutettu tai vakuutetun läheinen on yhtiömies tai vastuunalainen yhtiömies

 

Vaikka vakuutettu olisi työsuhteessa yhtiöön, osuuskuntaan tai elinkeinonharjoittajaan, hänen katsotaan kuitenkin näitä vakuutusehtoja sovellettaessa harjoittavan yritystoimintaa, jos edellä mainitut ehdot täyttyvät.

Kyllä, korvaus on veronalaista.

Työttömyydestä  ja työkyvyttömyydestä saadut korvaukset ovat veronalaista tuloa. Vakuutusyhtiöltä saatu korvaus ei kuitenkaan vaikuta ansiosidonnaiseen päivärahaasi, koska et saa korvausta työstä vaan kyseessä on vapaaehtoinen vakuutus. 

Kuolemantapauskorvaus on perintöveronalaista tuloa. Otathan huomioon, että verotus voi aina muuttua tulevaisuudessa.

Ei vaikuta. 

Tuloturvasta saamasi korvaus ei vaikuta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaasi. Tuloturva on juuri tarkoitettu tuomaan lisätuloja työttömyyden tai työkyvyttömyyden sattuessa omalle kohdalle. Ehtojen täyttyessä sinulle maksetaan valitsemasi kuukausittainen korvaussumma 200-1000 euroa tilillesi.

Vakuutuksenantajana ja vakuutusyhtiönä toimii iso ja hyvämaineinen ruotsalainen vakuutuskonserni Maiden Life & General Insurance, joka toimii pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Vakuutusyhtiö erikoistuu henkilövakuuttamiseen, johon myös Tuloturva kuuluu.

Työttömyyttä koskevan turvan osalta vakuutuksenantaja on Maiden General Försäkrings AB, rekisteröity Ruotsissa, yritystunnus 516406-1003. Työkyvyttömyyden ja kuoleman osalta vakuutuksenantaja on Maiden Life Försäkrings AB, rekisteröity Ruotsissa, yritystunnus 516406-0468.

Vakuutustori Oy on Suomen Finanssivalvonnan valvonnassa toimiva vakuutusasiamies, joka tarjoaa henkilövakuutuksia Suomessa.

Yrityksemme erikoistuu henkilövakuutuksiin ja tarjoaa kaikille suomalaisille parempaa työttömyys- ja työkyvyttömyysturvaa.

Vakuutustorin Tuloturvan korvausasiat käsittelee Crawford & Company Finland Oy (Crawford) vakuutuksenantajan puolesta. 

Milloin voin hakea korvausta mikäli olen työkyvytön tai jään työttömäksi?

Työttömyyden ja työkyvyttömyyden osalta odotusaika on 30 päivää. Odotusaika tarkoittaa aikaa vakuutustapahtumasta, jonka jälkeen vakuutuksesta voi hakea korvausta. Odotusajan ylittyessä korvaus maksetaan kuitenkin vahinkotapahtuman ajankohdasta alkaen. 

Eli voit hakea korvausta kun 30 päivää on kulunut työttömyyden tai työkyvyttömyyden alkamisesta.

Kuinka teen korvaushakemuksen?

Crawford & Company Finland Oy (Crawford) käsittelee vahinkoilmoituksesi vakuutuksenantajan puolesta. 

Toimita vahinkotilanteessa korvaushakemuksesi mahdollisimman pian Crawfordille www.vahingot.com sivuilta löytyvien lisätietojen mukaisesti tai ole yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen Maiden@crawco.fi tai soittamalla 09-2513 7562.

Sinun on toimitettava kaikki pyydetyt asiakirjat, jotta oikeutesi vakuutuskorvaukseen voidaan käsitellä.

Kuinka kauan vakuutus tulee olla voimassa ennen kuin olen oikeutettu hakemaan korvausta?

Vakuutus ei kata vakuutustapauksia, jotka tapahtuvat vähimmäisajan aikana. Vähimmäisaika lasketaan vakuutuksen voimaantulopäivästä. Työttömyyden osalta vähimmäisaika on 120 päivää ja sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden osalta 30 päivää. 

Tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden tai kuolemantapauksen osalta ei ole vähimmäisaikaa.

Kuinka kauan korvausta voidaan maksaa?

Korvausta maksetaan jokaisesta työkyvyttömyys- tai työttömyysjaksosta enintään 12 kuukautta.

Korvauksia voidaan maksaa vakuutuksen voimassaoloajalta yhteensä enintään 24 kuukautta.

Valitettavasti et tällä kertaa saanut lainatarjouksia.

Mikäli sinulla on nykyisiä lainoja voit vakuuttaa ne kuitenkin Tuloturva lainaturvalla.

Vakuutus ei ole lainasidonnainen.

logo

Hei!

Valitettavasti, et saanut lainatarjouksia. Aasa kannustaa fiksuun talouden hoitoon ja suosittelee Vakuutustorin Tuloturvaa, jolla varmistan lainojesi takaisinmaksun.