Taloudellista turvaa, kun elämä yllättää

Tuloturva laskuturva

Vakuutustorin Tuloturva vakuutus auttaa sinua taloudellisesti selviytymään laskuistasi ja muista kiinteistä kuluistasi, kun tulotasosi on hetkellisesti tippunut esimerkiksi tapaturman, sairauden tai työttömyyden kohdatessa.

Korvaustason voit itse valita 200 – 1000€ väliltä kuukaudessa.

Laskuturva
Alkaen vain 14,32€ / kk

Painamalla “Seuraava” hyväksyt Vakuutustorin käyttöehdot ja tietosuojakäytänteet

Laskuturvan hyödyt

Elämässä voi aina tapahtua odottamattomia asioita. Vakuutustorin Tuloturva vakuutus pitää elämäsi talouden tasapainossa silloinkin, kun kaikki ei menekään suunnitellusti.  

Turvaa

Laskuturvan avulla voit turvata laskujen maksamisen työttömyyden, työkyvyttömyyden tai tapaturmaisen kuoleman sattuessa.

Joustava

Vakuutustori Tuloturva -vakuutus ei ole sidottu yksittäisiin laskuihin, vaan asiakkaana voit itse vapaasti päättää mihin korvaussumman haluat käyttää. 

Korvaus

Korvaustason voit itse valita vapaasti 200 – 1000€ väliltä kuukaudessa riippuen elämäntilanteestasi.

Edullinen

Vakuutusta maksat helpoissa pienissä kuukausierissä. Hinta määräytyy valitun korvaussumman mukaan. Hinnat alkaen vain 14,32€ kuukaudessa.

Laskuturvalla turvaat kuukausittaisten laskujesi maksamisen

Miten selviäisit kuukausittaisista laskuistasi, mikäli elämä yllättäisi ikävästi?

Oletko miettynyt miten rahasi riittäisivät ja selviäisit taloudellisesti kuukausittaisista kiinteistä menoistasi, mikäli jäisit työttömäksi tai joutuisit pidemmälle sairauslomalle tapaturman tai sairauden vuoksi?

Suuri osa suomalaisista kohtaa jossain vaiheessa elämäänsä väliaikaista työttömyyttä tai työkyvyttömyyttä tapaturman tai sairastumisen vuoksi. Harva meistä on kuitenkaan varautunut riittävästi tulotason väliaikaiseen tippumiseen. Tällöin voi ollakin haasteellista suoriutua kiinteistä kuukausittaisista kuluista. 

Kuitenkin kaikilla meillä on kiinteitä kuukausittaisia laskuja ja kuluja esimerkiksi sähkö, vesi, lämmitys, vuokra, vastike ja puhelinlaskuja.

Vakuutustori Tuloturva -vakuutuksen korvaussumman  saat asiakkaana itse päättää mihin sen haluat käyttää. Voit käyttää varat esimerkiksi kuukausittaisiin laskuihisi, ruokaostoksiin tai vaikkapa valittuihin lainalyhennyksiin.

Vakuutuksesta saatava kuukausikorvaus 200 – 1000€ auttaa sinua selviytymään arjestasi tulojesi pienentyessä, mikäli joudut yllättäen työttömäksi tai et sairauden tai tapaturman takia ole työkykyinen.  

Meiltä kysyttyä

Vakuutustori Tuloturva -vakuutuksella turvaat toimeentulosi yllättävissä työkyvyttömyys – ja työttömyystilanteissa sekä tapaturman aiheuttamassa kuolemantapauksessa.

Mitä vakuutus kattaa?

1. Täysi työkyvyttömyys

Vakuutuksesta korvataan, jos vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja on täysin työkyvytön tapaturman tai sairauden seurauksena.

Työkyvyttömyyden johdosta korvausta maksetaan työkyvyttömyysajalta sovitun kuukausittaisen vakuutusmäärän mukaisesti 200-1000 euroa.

2. Työttömyys

Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja joutuu työttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana ilman omaa syytä.

Työttömyyden johdosta korvausta maksetaan työkyvyttömyysajalta sovitun kuukausittaisen vakuutusmäärän mukaisesti 200-1000 euroa.

3. Kuolemantapaus

Tapaturman aiheuttaman kuolemantapauksen johdosta vakuutuksesta maksetaan kertakorvauksena summa, joka on kaksitoista kertaa sovittu kuukausittainen vakuutusmäärä eli yhteensä 2400-12000 euroa.

Missä vakuutus on voimassa?

 • Voidaksesi ottaa vakuutuksen sinun tulee asua vakituisesti Suomessa.
 • Vakuutus kattaa vakuutustapahtumat kaikkialla maailmassa.

Tuloturva on vapaaehtoinen vakuutus ja sinun tulee täyttää seuraavat hakemusehdot:

 • Sinun tulee olla 18 – 64- vuotias vakuutusta hakiessasi
 • Olet ollut nykyisessä vakituisessa / osa-aikaisessa työsuhteessasi tai yrittäjänä vähintään 6kk ajan ja työaikasi on ollut vähintään 16 tuntia viikossa
 • Asut vakituisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
 • Olet täysin työkykyinen
 • Vakuutusta ottaessasi et ole tietoinen irtisanomisesta tai tulevasta työttömyydestä

Tuloturva sopii myös päätoimiselle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle.

Tärkeintä on, että olet harjoittanut yritystoimintaa vähintään 6 kk ennen vakuutuksen hakemista ja olet jäsen soveltuvasssa työttömyyskassassa.

Yritystoiminnan harjoittaminen tarkoittaa, että vakuutetun pääasiallinen tulonlähde on jokin seuraavista liiketoiminnan muodoista:

 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja, ja vakuutettu tai vakuutetun omainen on rekisteröity ennakkoperintärekisteriin
 • Osakeyhtiö tai osuuskunta, jossa vakuutetulla tai vakuutetun omaisella yhdessä tai erikseen on vähintään 50 % yhtiön osakkeista, äänistä tai määräysvallasta
 • Osakeyhtiö tai osuuskunta, jossa vakuutetulla tai vakuutetun omaisella yhdessä tai erikseen on vähintään 20 % yhtiön osakkeista, äänistä tai määräysvallasta ja jossa vakuutettu tai vakuutetun omainen on toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja tai hallituksen jäsen
 • Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jossa vakuutettu tai vakuutetun läheinen on yhtiömies tai vastuunalainen yhtiömies

 

Vaikka vakuutettu olisi työsuhteessa yhtiöön, osuuskuntaan tai elinkeinonharjoittajaan, hänen katsotaan kuitenkin näitä vakuutusehtoja sovellettaessa harjoittavan yritystoimintaa, jos edellä mainitut ehdot täyttyvät.

Kyllä, korvaus on veronalaista.

Työttömyydestä  ja työkyvyttömyydestä saadut korvaukset ovat veronalaista tuloa. Vakuutusyhtiöltä saatu korvaus ei kuitenkaan vaikuta ansiosidonnaiseen päivärahaasi, koska et saa korvausta työstä vaan kyseessä on vapaaehtoinen vakuutus. 

Kuolemantapauskorvaus on perintöveronalaista tuloa. Otathan huomioon, että verotus voi aina muuttua tulevaisuudessa.

Ei vaikuta. 

Tuloturvasta saamasi korvaus ei vaikuta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaasi. Tuloturva on juuri tarkoitettu tuomaan lisätuloja työttömyyden tai työkyvyttömyyden sattuessa omalle kohdalle. Ehtojen täyttyessä sinulle maksetaan valitsemasi kuukausittainen korvaussumma 200-1000 euroa tilillesi.

Vakuutuksenantajana ja vakuutusyhtiönä toimii iso ja hyvämaineinen ruotsalainen vakuutuskonserni Maiden Life & General Insurance, joka toimii pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Vakuutusyhtiö erikoistuu henkilövakuuttamiseen, johon myös Tuloturva kuuluu.

Työttömyyttä koskevan turvan osalta vakuutuksenantaja on Maiden General Försäkrings AB, rekisteröity Ruotsissa, yritystunnus 516406-1003. Työkyvyttömyyden ja kuoleman osalta vakuutuksenantaja on Maiden Life Försäkrings AB, rekisteröity Ruotsissa, yritystunnus 516406-0468.

Vakuutustori Oy on Suomen Finanssivalvonnan valvonnassa toimiva vakuutusasiamies, joka tarjoaa henkilövakuutuksia Suomessa.

Yrityksemme erikoistuu henkilövakuutuksiin ja tarjoaa kaikille suomalaisille parempaa työttömyys- ja työkyvyttömyysturvaa.

Vakuutustorin Tuloturvan korvausasiat käsittelee Crawford & Company Finland Oy (Crawford) vakuutuksenantajan puolesta. 

Milloin voin hakea korvausta mikäli olen työkyvytön tai jään työttömäksi?

Työttömyyden ja työkyvyttömyyden osalta odotusaika on 30 päivää. Odotusaika tarkoittaa aikaa vakuutustapahtumasta, jonka jälkeen vakuutuksesta voi hakea korvausta. Odotusajan ylittyessä korvaus maksetaan kuitenkin vahinkotapahtuman ajankohdasta alkaen. 

Eli voit hakea korvausta kun 30 päivää on kulunut työttömyyden tai työkyvyttömyyden alkamisesta.

Kuinka teen korvaushakemuksen?

Crawford & Company Finland Oy (Crawford) käsittelee vahinkoilmoituksesi vakuutuksenantajan puolesta. 

Toimita vahinkotilanteessa korvaushakemuksesi mahdollisimman pian Crawfordille www.vahingot.com sivuilta löytyvien lisätietojen mukaisesti tai ole yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen Maiden@crawco.fi tai soittamalla 09-2513 7562.

Sinun on toimitettava kaikki pyydetyt asiakirjat, jotta oikeutesi vakuutuskorvaukseen voidaan käsitellä.

Kuinka kauan vakuutus tulee olla voimassa ennen kuin olen oikeutettu hakemaan korvausta?

Vakuutus ei kata vakuutustapauksia, jotka tapahtuvat vähimmäisajan aikana. Vähimmäisaika lasketaan vakuutuksen voimaantulopäivästä. Työttömyyden osalta vähimmäisaika on 120 päivää ja sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden osalta 30 päivää. 

Tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden tai kuolemantapauksen osalta ei ole vähimmäisaikaa.

Kuinka kauan korvausta voidaan maksaa?

Korvausta maksetaan jokaisesta työkyvyttömyys- tai työttömyysjaksosta enintään 12 kuukautta.

Korvauksia voidaan maksaa vakuutuksen voimassaoloajalta yhteensä enintään 24 kuukautta.