Taloudellista turvaa elämän yllättäviin tilanteisiin

Yrittäjän tuloturvalla

Kaikki ei mene yrittäjänä aina suunnitelmien mukaan. Tuloturva vakuutus auttaa sinua näissä elämän yllättävissä tilanteissa, jos tulotasosi on hetkellisesti tippunut esimerkiksi tapaturman tai sairauden aiheuttaman sairausloman vuoksi tai jos liiketoiminta loppuu kokonaan.

Korvaustason voit itse valita 200 – 1000€ väliltä kuukaudessa.

Yrittäjän tuloturva
Alkaen vain 14,32€ / kk

Painamalla “Seuraava” hyväksyt Vakuutustorin käyttöehdot ja tietosuojakäytänteet

Hyödyt yrittäjälle

Kaikkea ei yrittäjänä voi ennakoida etukäteen. Voit kuitenkin varautua Vakuutustorin kattavalla Tuloturva vakuutuksella kohtaamiisi yllättäviin tilanteisiin.

Yrittäjä vastaa totutusti sosiaaliturvastaan itse ja usein yrittäjälle tuleekin yllätyksenä kuinka pieniksi sairauspäiväraha tai työttömyyspäiväraha lopulta jäävät. Vapaaehtoisella vakuutuksella voit kuitenkin nostaa turvasi määrä jopa 1000 eurolla kuukaudessa.

Korvausta sairausloman ajalta

Vakuutus täydentää yrittäjän sairauspäivärahaa, joka voi jäädä muutoin hyvin pieneksi riippuen yrittäjän YEL-työtulosta.

Vakuutuksesta korvataan yrittäjälle kuukausittainen korvaussumma, mikäli et pysty työskentelemään ja olet täysin työkyvytön yli 30 päivää tapaturman tai sairauden seurauksena. 

Mikäli sairausloma jatkuu yli 30 päivää, korvaus maksetaan sinulle jo ensimmäisestä päivästä lähtien. 

Korvausta maksetaan sairausloman ajalta valitsemasi kuukausittaisen väkuutustason mukaisesti.

Korvausmäärä: 200 – 1000€ / kk

2 Korotusta työttömyystuen määrään

Mikäli lopetat liiketoimintasi niin voit saada normaalin yrittäjän työttömyyspäivärahan lisäksi vakuutuksesta erillistä työttömyyskorvausta.

Sinulle maksetaan kuukausittaista korvausta, mikäli liiketoimintasi päättyy sen seurauksena, ettei liiketoiminta ole kannattavaa asiakaskysynnän vähyyden takia, ja olet ilmoittanut Verohallinnolle liiketoiminnan keskeyttämisestä.

Korvausta maksetaan työttömyysajaltasi valitsemasi kuukausittaisen vakuutusmäärän mukaisesti.

Korvausmäärä: 200 – 1000€ / kk

Kuolemantapaus

Vakuutuksessa on lisäksi tapaturman aiheuttaman kuolemantapauksen turva. 

Turva tukee kuolemantapauksessa omaisiesi taloutta, mikäli menehtyisit tapaturman seurauksena vakuutuksen voimassaoloaikana. Korvaus on kertakorvaus, joka on 12 kertaa valitsemasi korvaustaso.

Kertakorvaus: 2400 – 12000€

Edullinen ja kattava lisäturva yrittäjälle

Vakuutus tuo yrittäjälle kattavan lisäturvan pidempien sairauslomien ajalle ja silloin kun liiketoiminta lopetetaan kokonaan. 

Yrittäjän saadessa korvauksia vakuutuksesta, ovat nämä yrittäjän henkilökohtaista tuloa.

Varat voit käyttää miten itse haluat. Asiakkaamme ovatkin käyttäneet korvauksia esimerkiksi laskujen maksuun, asuntolainaan, vuokraan tai autolainan osamaksuun.

Vakuutuksen hinta alkaen vain 14,32€ / kk 200 euron korvaustasolla. 

Vakuutuksen hinta määräytyy korvaustason mukaan

Valitse juuri sinun elämäntilanteesi sopivin kokonaisuus. Olemme koonneet valmiit helpot vakuutuspaketit, joista löytyy jokaiseen elämäntilanteeseen sopiva ratkaisu.

Kaikki paketit sisältävät työttömyysturvan, työkyvyttömyysturvan tapaturman tai sairauden johdosta sekä kuolemantapauskorvauksen. Kuolemantapatauskorvaus on 12 kertaa valittu kuukausikorvaus. 

Alla näet asiakkaidemme valitsemia korvaustasoja ja kuinka paljon vakuutusmaksut ovat kuukaudessa. 

Kuukausikorvaus Vakuutusmaksu
200€ / kk
14,32€ / kk
400€ / kk
28,64€ / kk
600€ / kk
42,96€ / kk
800€ / kk
57,28€ / kk
1000€ / kk
71,60€ / kk

Tuloturva vakuutuksesta joustavaa turvaa työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta

Tuloturvalla yrittäjä voi parantaa turvansa tasoa

Tunnetusti yrittäjät vastaavat itse sosiaaliturvastaan ja usein yrittäjät kokevatkin ettei heillä ole varaa olla poissa töistä ja sairastaa rauhassa. Se on ymmärrettävää, koska tällöin tulot usein pienenevät, mutta kulut juoksevat normaalisti. Mutta tosiasia on, että joskus yrittäjän on tapaturman tai sairauden vuoksi vain pakko pitää sairauslomaa ja keskittyä parantumiseen.

Yrittäjän sairauspäiväraha voi kuitenkin olla hyvin alhainen, koska Kela laskee sen YEL-työntulon mukaan. Alimmillaan se on YEL-työtulon vähimmäismäärän mukaan laskettuna vain noin 742 euroa kuukaudessa (vuonna 2022). Tämä tulee usein yllätyksenä yrittäjälle ja sairausloman pitkittyessä se voi tuoda mukanaan myös taloudellisia haasteita.

Hyvä keino nostaa työkyvyttömyysajan turvaa on hankkia Vakuutustorin vapaaehtoisen Tuloturva vakuutus. Vakuutus korvaa yrittäjälle kuukausittaista korvausta mikäli sairausloma kestää yli 30 päivää. Tällöin korvauksen maksaminen alkaa jo heti ensimmäisestä päivästä lähtien. 

Vakuutuksen korvaustason voi itse määrittää jopa 1000 euroon asti. Tällöin yrittäjä saisi sairauspäivärahaa Kelasta sekä sen lisäksi vakuutus korvaisi 1000 euroa kuukaudessa. Tämä helpottaa taloudellisesti jo suuresti.

Alla olevassa esimerkissä sairauspäivärahan arvioitu määrä on noin 917€ kun yrittäjän YEL-työtulo on työttömyysturvan alarajan vähimmäismäärä 13 573€ (2022). Tuloturva vakuutuksella voi nostaa työkyvyttömyysturvaa jopa 1000€ kuukaudessa.

Yrittäjä voi nostaa työkyvyttömyysturvaa jopa 1000 eurolla kuukaudessa Tuloturva vakuutuksella.

Yrittäjän työttömyysturva

Mikäli yrittäjä lopettaa koko liiketoimintansa ja näin ollen työskentelyn yrityksessä hänelle maksetaan joko työttömyyskassasta ansiopäivärahaa tai Kelan maksamaa peruspäivärahaa. Mikäli yrittäjä ei täytä peruspäivärahan ehtoja hänelle maksetaan pelkästään työmarkkinatukea.

Kelan maksamaa peruspäivärahaa maksetaan noin 742 euroa kuukaudessa (vuonna 2022). Ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassa maksaa jäsenelleen YEL-työtulon perusteella. Päiväraha on noin 917 euroa kuukaudessa, mikäli yrittäjän YEL-työtulo on työttömyysturvan alarajan vähimmäismäärä eli 13 573 euroa (vuonna 2022). 

Jälleen huomaamme, että yrittäjän työttömyysturva voi jäädä hyvin pieneksi varsinkin jos YEL-työtulo on alhaisella tasolla. 

Tuloturva vakuutus onkin yrittäjälle hyvä ratkaisu nostaa hänen työttömyysturvaansa. Vakuutuksesta saatava kuukausikorvauksen tason voi määrittää jopa 1000 euroon asti ja korvaus maksetaan Kelasta tai työttömyyskassasta saatavan työttömyystuen lisäksi. 

Alla esimerkissä ansiopäivärahan arvioitu määrä on noin 917€ kun yrittäjän YEL-työtulo on työttömyysturvan alarajan vähimmäismäärä 13 573€ (2022). Tuloturva vakuutuksella voi nostaa työttömyysturvaa jopa 1000€ kuukaudessa.

Tuloturva vakuutuksella yrittäjä voi nostaa työttömyysturvaa jopa 1000€ kuukaudessa.

Meiltä kysyttyä

Tuloturva on vapaaehtoinen vakuutus ja sinun tulee täyttää seuraavat hakemusehdot:

  • Sinun tulee olla 18 – 64- vuotias vakuutusta hakiessasi
  • Olet ollut nykyisessä vakituisessa / osa-aikaisessa työsuhteessasi vähintään 6kk ajan ja työaikasi on ollut vähintään 16 tuntia viikossa viimeisimmän kuuden kuukauden aikana / tai
  • olet harjoittanut yritystoimintaa vähintään 6 kk ennen vakuutuksen hakemista ja olet jäsen soveltuvasssa työttömyyskassassa.
  • Asut vakituisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
  • Olet täysin työkykyinen
  • Vakuutusta ottaessasi et ole tietoinen irtisanomisesta tai tulevasta työttömyydestä

Tuloturva sopii päätoimiselle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle.

Tärkeintä on, että olet harjoittanut yritystoimintaa vähintään 6 kk ennen vakuutuksen hakemista ja olet jäsen soveltuvasssa työttömyyskassassa.

Yritystoiminnan harjoittaminen tarkoittaa, että vakuutetun pääasiallinen tulonlähde on jokin seuraavista liiketoiminnan muodoista:

  • Yksityinen elinkeinonharjoittaja, ja vakuutettu tai vakuutetun omainen on rekisteröity ennakkoperintärekisteriin
  • Osakeyhtiö tai osuuskunta, jossa vakuutetulla tai vakuutetun omaisella yhdessä tai erikseen on vähintään 50 % yhtiön osakkeista, äänistä tai määräysvallasta
  • Osakeyhtiö tai osuuskunta, jossa vakuutetulla tai vakuutetun omaisella yhdessä tai erikseen on vähintään 20 % yhtiön osakkeista, äänistä tai määräysvallasta ja jossa vakuutettu tai vakuutetun omainen on toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja tai hallituksen jäsen
  • Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jossa vakuutettu tai vakuutetun läheinen on yhtiömies tai vastuunalainen yhtiömies

Vaikka vakuutettu olisi työsuhteessa yhtiöön, osuuskuntaan tai elinkeinonharjoittajaan, hänen katsotaan kuitenkin näitä vakuutusehtoja sovellettaessa harjoittavan yritystoimintaa, jos edellä mainitut ehdot täyttyvät.

Kyllä, korvaus on veronalaista.

Työttömyydestä  ja työkyvyttömyydestä saadut korvaukset ovat veronalaista tuloa. Vakuutusyhtiöltä saatu korvaus ei kuitenkaan vaikuta esimerkiksi ansiosidonnaiseen päivärahaasi, koska et saa korvausta työstä vaan kyseessä on vapaaehtoinen vakuutus. 

Kuolemantapauskorvaus on perintöveronalaista tuloa. Otathan huomioon, että verotus voi aina muuttua tulevaisuudessa.

Vakuutuksenantajana ja vakuutusyhtiönä toimii iso ja hyvämaineinen ruotsalainen vakuutuskonserni Maiden Life & General Insurance, joka toimii pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Vakuutusyhtiö erikoistuu henkilövakuuttamiseen, johon myös Tuloturva kuuluu.

Työttömyyttä koskevan turvan osalta vakuutuksenantaja on Maiden General Försäkrings AB, rekisteröity Ruotsissa, yritystunnus 516406-1003. Työkyvyttömyyden ja kuoleman osalta vakuutuksenantaja on Maiden Life Försäkrings AB, rekisteröity Ruotsissa, yritystunnus 516406-0468.

Vakuutustori Oy on Suomen Finanssivalvonnan valvonnassa toimiva vakuutusasiamies, joka tarjoaa henkilövakuutuksia Suomessa.

Yrityksemme erikoistuu henkilövakuutuksiin ja tarjoaa kaikille suomalaisille parempaa työttömyys- ja työkyvyttömyysturvaa.

Vakuutustorin Tuloturvan korvausasiat käsittelee Crawford & Company Finland Oy (Crawford) vakuutuksenantajan puolesta. 

Milloin voin hakea korvausta mikäli olen työkyvytön tai jään työttömäksi?

Työttömyyden ja työkyvyttömyyden osalta odotusaika on 30 päivää. Odotusaika tarkoittaa aikaa vakuutustapahtumasta, jonka jälkeen vakuutuksesta voi hakea korvausta. Odotusajan ylittyessä korvaus maksetaan kuitenkin vahinkotapahtuman ajankohdasta alkaen. 

Eli voit hakea korvausta kun 30 päivää on kulunut työttömyyden tai työkyvyttömyyden alkamisesta.

Kuinka teen korvaushakemuksen?

Crawford & Company Finland Oy (Crawford) käsittelee vahinkoilmoituksesi vakuutuksenantajan puolesta. 

Toimita vahinkotilanteessa korvaushakemuksesi mahdollisimman pian Crawfordille www.vahingot.com sivuilta löytyvien lisätietojen mukaisesti tai ole yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen Maiden@crawco.fi tai soittamalla 09-2513 7562.

Sinun on toimitettava kaikki pyydetyt asiakirjat, jotta oikeutesi vakuutuskorvaukseen voidaan käsitellä.

Kuinka kauan vakuutus tulee olla voimassa ennen kuin olen oikeutettu hakemaan korvausta?

Vakuutus ei kata vakuutustapauksia, jotka tapahtuvat vähimmäisajan aikana. Vähimmäisaika lasketaan vakuutuksen voimaantulopäivästä. Työttömyyden osalta vähimmäisaika on 120 päivää ja sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden osalta 30 päivää. 

Tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden tai kuolemantapauksen osalta ei ole vähimmäisaikaa.

Kuinka kauan korvausta voidaan maksaa?

Korvausta maksetaan jokaisesta työkyvyttömyys- tai työttömyysjaksosta enintään 12 kuukautta.

Korvauksia voidaan maksaa vakuutuksen voimassaoloajalta yhteensä enintään 24 kuukautta.