Tuloturvavakuutus

Turvaa jopa 1000€ / kk työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta

Tutustu Tuloturva-vakuutukseen, valitse sopiva korvaustaso ja hanki se vaivattomasti.

Joustava turva elämän epävarmuuksiin

Tuloturva tarjoaa helpon ja vaivattoman tavan suojata taloutesi työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalta. Hanki vakuutus nyt ja varmista taloudellinen turvallisuutesi.

Tuloturva palkansaajalle

Palkansaajille suunnattu vakuutus työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalle.

Tuloturva yrittäjälle

Yrittäjille suunnattu vakuutus työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalle.

Vakuutus sisältää

Työttömyysturva

Jopa 1000€/kk korvaus työttömyydestä

Vakuutus tarjoaa korvausta, kun vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja joutuu työttömäksi ilman omaa syytä vakuutuksen voimassaoloaikana. Työttömyyden johdosta korvausta maksetaan työkyvyttömyysajalta sovitun kuukausittaisen vakuutusmäärän mukaisesti 200 – 1000€ / kk.

Työkyvyttömyysturva

Jopa 1000€/kk korvaus työkyvyttömyydestä

Vakuutus kattaa työkyvyttömyyden tapaturman tai sairauden seurauksena. Korvausta maksetaan, kun vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja on täysin työkyvytön. Työkyvyttömyyden aikana korvausta maksetaan sovitun kuukausittaisen vakuutusmäärän mukaisesti 200 – 1000€ /kk.

Kuolemantapauskorvaus

Kuolemantapauskorvaus 2400 - 12 000€

Tapaturman aiheuttaman kuolemantapauksen varalta vakuutus tarjoaa kertakorvauksen. Tässä tilanteessa maksettava summa on kaksitoista kertaa sovittu kuukausittainen vakuutusmäärä eli 2400-12 000€.

Hinta määräytyy korvaustason mukaan

Vakuutus sisältää aina työttömyysturvan, työkyvyttömyysturvan tapaturman tai sairauden johdosta sekä kuolemantapauskorvauksen. Kuolemantapatauskorvaus on 12 kertaa valittu korvaustaso. 

Alla näet asiakkaidemme valitsemia korvaustasoja ja kuinka paljon vakuutusmaksut ovat kuukaudessa. 

Korvaustaso Vakuutusmaksu
200€ / kk
14,32€ / kk
400€ / kk
28,64€ / kk
600€ / kk
42,96€ / kk
800€ / kk
57,28€ / kk
1000€ / kk
71,60€ / kk

Varmista, että taloutesi on suojattu.

Tuloturva - Monipuoliset käyttötarkoitukset

Tuloturva tarjoaa monipuolisen vakuutusratkaisun, joka soveltuu erilaisiin elämäntilanteisiin. Vakuutus tarjoaa kattavan turvan, joka tuo mielenrauhaa elämäsi eri vaiheisiin. Valitse Tuloturva luotettavaksi kumppaniksi ja nauti sen monipuolisista käyttötarkoituksista. 

Tuloturva lainaturvana

Tuloturva toimii tehokkaana lainaturvana. Silloin kun kohtaat työttömyyttä tai työkyvyttömyyttä, tämä vakuutus on turvallinen tuki, joka auttaa pitämään lainanmaksut hallinnassa.

Tuloturva laskuturvana

Tuloturva on vakuutus, joka tarjoaa kattavan suojan taloudellesi varmistaen laskujesi takaisinmaksun työttömyyden tai työkyvyttömyyden kohdatessa.

Lisätietoa vakuutuksesta

Usein kysyttyä

Voit hakea vakuutusta, kun

 • Olet 18-64 vuotias
 • Olet ollut nykyisessä toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessasi vähintään 6kk ajan ja työaikasi on ollut yli 17 tuntia viikossa / tai olet harjoittanut yritystoimintaa vähintään kuusi kuukautta ennen vakuutuksen hakemista ja olet jäsen soveltuvassa työttömyyskassassa.
 • Olet täysin työkykyinen
 • Asut ja olet kirjoilla Suomessa ja olet tarvittaessa oikeutettu Kelan myöntämiin sosiaalietuuksiin.
 • Et ole vakuutushakemuksen tekohetkellä tietoinen itseesi koskevasta irtisanomisesta tai sen välittömästä uhasta.

Vakuutustori Tuloturva -vakuutuksella turvaat toimeentulosi yllättävissä työkyvyttömyys – ja työttömyystilanteissa sekä tapaturman aiheuttamassa kuolemantapauksessa.

Mitä vakuutus kattaa?

1. Täysi työkyvyttömyys

Vakuutuksesta korvataan, jos vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja on täysin työkyvytön tapaturman tai sairauden seurauksena.

Työkyvyttömyyden johdosta korvausta maksetaan työkyvyttömyysajalta sovitun kuukausittaisen vakuutusmäärän mukaisesti 200-1000 euroa.

2. Työttömyys

Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja joutuu työttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana ilman omaa syytä.

Työttömyyden johdosta korvausta maksetaan työkyvyttömyysajalta sovitun kuukausittaisen vakuutusmäärän mukaisesti 200-1000 euroa.

3. Kuolemantapaus

Tapaturman aiheuttaman kuolemantapauksen johdosta vakuutuksesta maksetaan kertakorvauksena summa, joka on kaksitoista kertaa sovittu kuukausittainen vakuutusmäärä eli yhteensä 2400-12000 euroa.

Vakuutusturva tulee voimaan, kun olet tehnyt vakuutushakemuksen Vakuutustorille ja vakuutuksen myöntöehdot täyttyvät.

Vakuutus päättyy esimerkiksi:  

 • Kun täytät 67 -vuotta

 • Kun jäät eläkkeelle tai työskentelet alle 17 tuntia viikossa

 • Jos peruutat tai irtisanot vakuutuksen

 • Sinulle on maksettu korvauksia yhteensä 24 kuukaudelta

 • Jätät vakuutusmaksun maksamatta

 • Kuolemantapauksessa

 •  Vakuutus on ollut voimassa 5 vuotta.

 • Voidaksesi ottaa vakuutuksen, sinun tulee asua vakituisesti Suomessa
 • Vakuutus kattaa vakuutustapahtumat kaikkialla maailmassa.

Ei vaikuta. 

Tuloturvasta saamasi korvaus ei vaikuta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaasi. Tuloturva on juuri tarkoitettu tuomaan lisätuloja työttömyyden tai työkyvyttömyyden sattuessa omalle kohdalle. Ehtojen täyttyessä sinulle maksetaan valitsemasi kuukausittainen korvaussumma 200-1000 euroa.

Alta löydät vakuutusehdot ja vakuutusta koskevat lisätiedot:

Vakuutusehdot

Ennakko-ostotiedot

Vakuutustietolomake

Vähimmäisaika – Vakuutus ei kata vakuutustapauksia, jotka tapahtuvat vähimmäisajan aikana. Vähimmäisaika lasketaan vakuutuksen voimaantulopäivästä. Työttömyyden osalta vähimmäisaika on 120 päivää ja sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden osalta 30 päivää. Tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden osalta vakuutuksessa ei ole vähimmäisaikaa.

Odotusaika – Työttömyyden ja työkyvyttömyyden osalta odotusaika on 30 päivää. Odotusaika tarkoittaa aikaa vakuutustapahtumasta, jonka jälkeen vakuutuksesta voi hakea korvausta.

Korvausaika – Korvausta maksetaan jokaisesta työkyvyttömyys- tai työttömyysjaksosta enintään 12 kuukautta. Korvauksia voidaan maksaa vakuutuksen voimassaoloajalta yhteensä enintään 24 kuukautta.

Esimerkkejä vakuutuksen rajoitusehdoista: 

 • Vakuutuksesta ei korvata sairauden tai vamman aiheuttamaa työkyvyttömyyttä, jos oireet olivat näkyvissä tai olleet olemassa ennen vakuutuksen alkamista, vaikka diagnoosi tai syy voidaan todeta vasta vakuutuksen voimaantulon jälkeen.
 • Vakuutus ei kata korvauksia työttömyydestä, joka on johtunut lomautuksesta, määräaikaisesta työsopimuksesta, koeajasta, projekti- tai kausityöstä. Etuutta ei myöskään makseta, jos työttömyys johtuu irtisanomisesta henkilökohtaisista syistä tai jos vakuutettu on itse irtisanoutunut.
 • Jos vakuutettu tekee itsemurhan vuoden kuluessa vakuutuksen alkamisesta, vakuutus on voimassa vain, jos voidaan olettaa, että vakuutus on otettu harkitsematta itsemurhaa.

Kyllä, korvaus on veronalaista.

Työttömyydestä  ja työkyvyttömyydestä saadut korvaukset ovat veronalaista tuloa. Vakuutusyhtiöltä saatu korvaus ei kuitenkaan vaikuta esimerkiksi ansiosidonnaiseen päivärahaasi, koska et saa korvausta työstä vaan kyseessä on vapaaehtoinen vakuutus. 

Kuolemantapauskorvaus on perintöveronalaista tuloa. Otathan huomioon, että verotus voi aina muuttua tulevaisuudessa.

Vakuutuksenantajana ja vakuutusyhtiönä toimii hyvämaineinen ruotsalainen vakuutuskonserni Maiden Life & General Insurance, joka toimii pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Vakuutusyhtiö erikoistuu henkilövakuuttamiseen, johon myös Tuloturva kuuluu.

Työttömyyttä koskevan turvan osalta vakuutuksenantaja on Maiden General Försäkrings AB, rekisteröity Ruotsissa, yritystunnus 516406-1003. Työkyvyttömyyden ja kuoleman osalta vakuutuksenantaja on Maiden Life Försäkrings AB, rekisteröity Ruotsissa, yritystunnus 516406-0468.

Vakuutustori Oy on Suomen Finanssivalvonnan valvonnassa toimiva vakuutusasiamies, joka tarjoaa henkilövakuutuksia Suomessa.

Yrityksemme erikoistuu henkilövakuutuksiin ja tarjoaa kaikille suomalaisille parempaa työttömyys- ja työkyvyttömyysturvaa.

Vakuutustorin Tuloturvan korvausasiat käsittelee Crawford & Company Finland Oy (Crawford) vakuutuksenantajan puolesta. 

Milloin voin hakea korvausta mikäli olen työkyvytön tai jään työttömäksi?

Työttömyyden ja työkyvyttömyyden osalta odotusaika on 30 päivää. Odotusaika tarkoittaa aikaa vakuutustapahtumasta, jonka jälkeen vakuutuksesta voi hakea korvausta. Odotusajan ylittyessä korvaus maksetaan kuitenkin vahinkotapahtuman ajankohdasta alkaen. 

Eli voit hakea korvausta kun 30 päivää on kulunut työttömyyden tai työkyvyttömyyden alkamisesta.

Kuinka teen korvaushakemuksen?

Crawford & Company Finland Oy (Crawford) käsittelee vahinkoilmoituksesi vakuutuksenantajan puolesta. 

Toimita vahinkotilanteessa korvaushakemuksesi mahdollisimman pian Crawfordille osoitteeseen Maiden@crawco.fi tai soittamalla 09-2513 7562.

Sinun on toimitettava kaikki pyydetyt asiakirjat, jotta oikeutesi vakuutuskorvaukseen voidaan käsitellä.

Kuinka kauan vakuutus tulee olla voimassa ennen kuin olen oikeutettu hakemaan korvausta?

Vakuutus ei kata vakuutustapauksia, jotka tapahtuvat vähimmäisajan aikana. Vähimmäisaika lasketaan vakuutuksen voimaantulopäivästä. Työttömyyden osalta vähimmäisaika on 120 päivää ja sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden osalta 30 päivää. 

Tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden tai kuolemantapauksen osalta ei ole vähimmäisaikaa.

Paranna turvaasi

Määritä itsellesi sopiva korvaussumma ja vakuuta itsesi vaivattomasti ja joustavasti.