Yrittäjän ansiosidonnainen työttömyysturva ja miten sitä voi parantaa

kahvimuki pöydällä, joka on osa yrittäjän arkea.

Jaa kirjoitus

Yrittäjän työttömyysturva on tärkeä aihe. Yksi yleisimmistä kysymysistä mitä yrittäjät tai yrittäjiksi haikailevat henkilöt miettivät on: “Voinko saada työttömyyskorvausta jos kaikki ei menekään hyvin?”

Käymme tässä blogissa lyhyesti läpi mitä työttömyystukia yrittäjälle on tarjolla ja kuinka turvaa voisi olla kannattavaa parantaa vapaaehtoisella vakuutuksella.

Mitä työttömyystukia yrittäjä voi saada?

Yrittäjälle työttömyyspäivärahaa maksetaan joko ansiopäivärahana tai peruspäivärahana. Jos yrittäjä ei ole Yrittäjäkassan jäsen niin hän voi hakea Kelasta peruspäivärahaa. Peruspäivärahaa maksetaan noin 742 euroa kuukaudessa (vuonna 2022). Sitä voi saada kun:

 1. Työssäoloehto täyttyy
 2. YEL-työtulo on vähintään työttömyysturvan alarajan verran.

 

Mikäli yrittäjä ei täytä näitä ehtoja voi hän hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Ansiopäivärahan saamiseksi tulee yrittäjän olla vakuutettu työttömyyskassassa. Yrittäjille suunnattuja työttömyyskassoja on Suomessa vain yksi ja se on Yrittäjäkassa.

Kuka voi liittyä Yrittäkassan jäseneksi?

Yrittäjäkassaan voi liittyä, jos on työttömyysturvan tarkoittama yrittäjä. Lisäksi lakisäänteinen eläkevakuutuksen YEL-työtulo tulee olla vähintään työttömyysturvan alarajan verran eli 13 573 euroa (vuonna 2022).

Voit liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi, jos olet:

 • YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen yrittäjä
 • TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva yrityksen osaomistaja tai yrittäjän perheenjäsen ja,
  • omistat yksin vähintään 15 % tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa työskentelet  johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen)
  • omistat yksin tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa työskentelet ilman johtavaa asemaa (työntekijänä)

Milloin yrittäjä on oikeutettu ansiopäivärahaan?

Yrittäjä on oikeutettu ansiopäivärahaan, kun hän on toiminut yrittäjänä ja ollut Yrittäjäkassan jäsen vähintään 15 kuukautta edellisen 48 kuukauden aikana. Eläkevakuutus tulee olla ollut myös voimassa vähintään sen minimitasolla 13 575 euroa / vuodessa (vuonna 2022).

Mikäli yrittäjä on työllistynyt yritystoiminnassa päätoimisesti Yrittäjakassa ei voi maksaa ansiopäivärahaa ennen kuin koko yritystoiminta lopetetaan tai työskentely yrityksessä päättyy. Päivärahaa saadakseen pitää ilmoittautua myös työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, joka tutkii yritystoiminnan tai työllistymisen päättyminen.

Ansiosidonnaisen päivärahan määrä

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan viideltä arkipäivältä viikossa. Korvausta maksetaan pääsääntöisesti enimmillään 400 työttömyyspäivää.  Aluksi on omavastuuaika, joka on viisi arkipäivää ja silloin ei ole vielä oikeutettu korvauksiin.

Ansiopäiväraha koostuu kahdesta osasta. Nämä ovat perusosa ja yrittäjän vuosityötulon tai vakuutustason mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Perusosa on ollut vuodesta 2022 alkaen 34,50 euroa päivältä. Ansiopäivärahaan lisätään huoltajille myös lapsikorotus alle 18-vuotiaista lapsista.

Ansiopäivärahan lapsikorotukset vuonna 2022:

 • Yhdestä lapsesta 5,41€
 • Kahdesta lapsesta yhteensä 7,95€
 • Kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 10,25€

 

Ansio-osan suuruus määräytyy yrittäjän työttömyysvakuutukseensa perusteeksi valitseman työtulon perusteella. Tämä saa olla enintään yrittäjän YEL-työtulon suuruinen. 

Esimerkki:

Yrittäjä on Yrittäjäkassan jäsen ja hän täyttää työssäoloehdon. Hänen YEL-työtulo on työttömyysturvan alarajan vähimmäismäärä eli 13 573 euroa (vuonna 2022). Yrittäjällä ei ole alle 18-vuotiaita lapsia, jotka oikeuttaisivat lapsikorotukseen.

Ansiopäivärahan suuruus olisi arviolta noin 917 euroa kuukaudessa.

Vapaaehtoisella Yrittäjän Tuloturvalla voit parantaa työttömyysturvaasi

Kuten olemme huomanneet voi yrittäjän työttömyysturva jäädä hyvinkin alhaiselle tasolle ja se voi tuoda mukanaan taloudellisia haasteita.

Vakuutustori Tuloturva -vakuutus on erinomainen vakuutus päätoimiselle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Vakuutustori Tuloturva – vakuutuksen kautta yrittäjä voi saada lisätuloja 200 – 1 000 €/kk, riippuen minkä korvaustason hän on valinnut.

Vakuutuksesta maksetaan korvausta, mikäli yrittäjä jää työttömäksi yrityksen lopettamisen vuoksi. 

Vakuutus tuo turvaa myös tapaturman tai sairauden vuoksi yli 30 päivää kestävän työkyvyttömyyden eli sairausloman ajaksi.

Vakuutus sisältää näiden lisäksi myös tapaturmaisen kuolemantapauksen turvan, jolla vakuutettu turvaa lähimmäisten taloutta. 

Yrittäjän rahallinen turvaverkko ei ole yhtä suuri kuin tavallisella palkansaajalla, joten kannattaakin harkita myös vapaaehtoisen vakuutuksen ottamista lakisääteisten vakuutusten lisäksi. Vapaaehtoiset vakuutukset ovat myös hyvin joustavia, joten niitä saa muokattua aina omaan tilanteeseen sopiviksi.

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Uutiskirjeen tilaajana kuulet aina uusimmat uutiset vakuutuksista ensimmäisenä

Muita kirjoituksia aiheesta

Haluatko lisätietoja tarjoamistamme vakuutuksista?

Ole meihin yhteydessä ja kerromme mielellämme lisää

small_c_popup.png

Asiakaspalvelumme auttaa mielellään

Miten voimme olla avuksi?